متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله:آقای عبدالعظیم سارلی، گروه ژنتیک پزشکی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله آقای عبدالعظیم سارلی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته ژنتیک پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین مزدارانی
  • دانشیار ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر محمدتقی اکبری
  • استادیار ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای مسعود گرشاسبی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهدیه سلیمی
  • دانشیار مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر ناصر رخشانی
  • استاد داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر جواد توکلی بزاز
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم سرکار خانم دکتر شیرین شهبازی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه هفتم سالن سمینار
  • تاریخ: یکشنبه 97/08/13
  • ساعت: 13-15
13 آبان 1397 / تعداد نمایش : 301