متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم مینا صدیقی الوندی ، گروه فیزیولوژی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه خانم مینا صدیقی الوندی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته فیزیولوژی پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر یعقوب فتح الهی
  • استادیار ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر حسین عزیزی
  • استاد ناظر داخلی دوم: استاد محترم جناب آقای محمد جوان
  • استاد داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهیار جان احمدی
  • استاد مشاور: استاد محترم جناب آقای دکتر سید جواد میرنجفی زاده
  • دانشیار داور مدعو: استاد محترم جناب آقای نیما نادری
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا رئوفی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک (جدید)طبقه دهم سالن سمینار
  • تاریخ: سه شنبه 97/07/17
  • ساعت: 17-19
14 مهر 1397 / تعداد نمایش : 102