متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:آقای حسن شهبازی، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رسانه آقای حسن شهبازی بر دانشجوی مقطع دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت پزشکی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • استاد ناظر داخلی اول: استاد محترم جناب آقای دکتر علیرضا حیدرنیا
  • استاد مشاور اول: استاد محترم سرکار خانم دکتر پریسا امیری
  • پزشک مشاور دوم: استاد محترم جناب آقای دکتراسدالله رجب
  • استاد راهنما: استاد محترم جناب آقای دکتر فضل الله غفرانی پور
  • استاد،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای علی رمضانیخانی
  • دانشیار،داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر هرمزسنایی نسب
  • استاد ناظر داخلی: استاد محترم سرکار خانم فرخنده امین شکروی
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی-ساختمان شماره 5-طبقه چهارم -سالن سمینار
  • تاریخ: 1397/07/11چهارشنبه
  • ساعت: 13-15
11 مهر 1397 / تعداد نمایش : 126