زمینه‌های تحقیقاتی


 

سیده زهرا بطحائی (استاد)

 • مطالعه مکانیزم عمل (ساختار-فعالیت) مواد موثره گیاهان دارویی در درمان دیابت، سرطان و ...
 • مطالعه مکانیزم اثر (ساختار-فعالیت) ملازم های شیمیایی (chemical chaperones) در درمان دیابت، سرطان و ...
 • مطالعه مسیرهای سیگنالینگ در بیماریهای مختلف (سرطان، دیابت و اختلالات عصبی) تحت اثر مولکولهای کوچک مثل مواد موثره زعفران و ملازمهای

محمد تقی خانی (استاد)

 • بیماریهای متابولیک
 • هورمون

محمدجواد رسائی (استاد)

 • تولید آنتی بادی منوكلونال و نوتركیب جهت تشخیص و درمان
 • تولیدواکسن های فاژی –میکروفلوئیدیک

عباس صاحبقدم لطفی (استاد)

 • آنتی تریپسین در : (تشخیص – درمان- تولید )
 • α1 بیو تکنولوژی آنزیم زیست حسگرهای آنزیمی

عبدالامیر علامه (استاد)

 • عوامل سرطانزا و سرطانزایی
 • بیوشیمی
 • بیومارکرهای سرطان

فاطمه صغری کرمی تهرانی (استاد)

 • بررسی مسیرهای سیگنالینگ رشد و آپوپتوز و نکروپتوزدر سرطان
 • بیولوژی و بیوشیمی مولکولی در سرطان

سیدعلیرضا مصباح نمین (دانشیار)

 • مطالعه ملکولی بیماریهای ژنتیکی و عصبی
 • بررسی مکانیزم های تأثیر گذار بر پیری سلولها