متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای یاسر تاجیک، گروه آموزشی ساخت و تولید

خلاصه خبر: تحلیل عیب پیچش و طراحی الگوی گل مقطع کانالی نامتقارن بر اساس عیب پیچش طولی در فرایند شکل دهی غلتکی سرد

 • عنوان: تحلیل عیب پیچش و طراحی الگوی گل مقطع کانالی نامتقارن بر اساس عیب پیچش طولی در فرایند شکل دهی غلتکی سرد
 • ارائه‌کننده: آقای یاسر تاجیک
 • استاد راهنما: دکتر حسن مسلمی نائینی
 • استاد راهنما دوم: دکتر روح اله عزیزی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر غلامحسین لیاقت
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر یوسف حجت
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مهدی تاجداری
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر محمود موسوی مشهدی
 • استاد مشاور اول: دکتر داود اکبری
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر یوسف حجت
 • مکان: اتاق 215
 • تاریخ: 97/10/24
 • ساعت: 15:00

چکیده:با توجه به قابلیت‌های فرآیند شکل‌دهی غلتکی، نیاز به تولید قطعاتی با مقطع کانالی‌شکل نامتقارن را می‌توان با استفاده از این فرآیند مرتفع کرد. پیچش یکی از عیوب رایج در فرآیند شکل‌دهی غلتکی کانال نامتقارن می‌باشد که کیفیت ظاهری و عملکردی محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. آگاهی از علت بروز عیب پیچش و تاثیر کمیت‌های اثرگذار روی آن می‌تواند راهی برای طراحی یک الگوی گل بهینه باشد تا بر اساس آن، امکان تولید محصول در کم‌ترین تعداد ایستگاه شکل‌دهی و در محدوده تولرانس‌های ابعادی و هندسی موردنظر وجود داشته باشد. اگر یک مقطع کانالی‌شکل نامتقارن با غلتک‌های رایج در فرآیند شکل‌دهی غلتکی تولید شود، ورق به‌صورت متقارن شکل داده نشده و عیب پیچش بروز می‌کند. در این رساله، مدل اجزای محدودی از فرآیند با قابلیت پیش‌بینی عیب پیچش در محصول ایجاد شد. برای ارزیابی اعتبار نتایج تحلیل اجزای محدود، آزمایش‌هایی تجربی انجام شد. مقایسه نتایج اجزای محدود با داده‌های تجربی نشان داد که مدل اجزای محدود با دقت خوبی توانسته است کرنش طولی در نزدیکی لبه‌ی ورق و مقدار عیب پیچش را در یک ایستگاه شکل‌دهی پیش‌بینی کند. نتایج اجزای محدود نشان داد که در هنگام شکل‌دهی یک مقطع کانالی‌شکل نامتقارن با غلتک‌های رایج، بال بلند قبل از بال کوتاه با غلتک تماس پیدا می‌کند. در نتیجه، پیش از این‌که بال کوتاه در معرض نیروی شکل‌دهی قرار گیرد، از سوی غلتک‌ به بال بلند نیرو وارد می‌شود. بررسی بیش‌تر نتایج نشان داد که نیروی بیش‌تری از سوی غلتک به بال بلند در مقایسه با بال کوتاه وارد می‌شود. بنابراین، اعمال نیروهای نامتقارن به بال‌های کانال باعث به‌وجود آمدن گشتاور پیچشی در کانال خروجی می‌گردد. در ادامه، رابطه‌ای ساده برای طراحی نامتقارن غلتک‌های شکل‌دهی به‌گونه‌ای ارائه شد که منجر به کاهش عیب پیچش در محصول خروجی گردید. نتایج نشان داد که طراحی نامتقارن غلتک‌های شکل‌دهی تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در کاهش مقدار زاویه پیچش در ایستگاه بعدی دارد. هم‌چنین، با افزایش ضخامت ورق، پهنای کف کانال، استحکام تسلیم و کارسختی ماده زاویه پیچش کاهش می‌یابد و افزایش عرض بال‌های کانال و زاویه شکل‌دهی، زاویه پیچش مقطع را افزایش می‌دهد.
کلمات کلیدی:شکل‌دهی غلتکی سرد، مقاطع کانالی‌شکل نامتقارن، روش اجزای محدود، پیچش، انحنای طولی

16 دی 1397 / تعداد نمایش : 258