متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه:آقای علیرضا رفیعی فر، گروه آموزشی هوافضا - سازه های هوایی

خلاصه خبر: بررسی و مطالعه رشد و جدا شدگی بین فایبرو ماتریس در RVE های حاوی نقص (مک)

  • عنوان: بررسی و مطالعه رشد و جدا شدگی بین فایبرو ماتریس در RVE های حاوی نقص (مک)
  • ارائه‌کننده: آقای علیرضا رفیعی فر
  • استاد راهنما: دکتر امین فرخ آبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی حسینی کرد خیلی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فاطمه السادات علوی اندراجمی
  • مکان: اتاق سمینار 1-
  • تاریخ: 97/10/17
  • ساعت: 09:30

چکیده: ترک عرضی و تورق(جدایش بین­لایه­ای) دو مکانیزم خرابی رایج در کامپوزیت­های متعامد هستند که شروع و ترکیب این دو مود، خرابی­های پیچیده درکامپوزیت را به دنبال خواهد داشت. در این پایان­نامه به بررسی عوامل مثبت و منفی تاثیر گذار برشروع این دو مود خرابی درلایه متعامد درلایه­چینی درقالب مطالعات پارامتریک در مقیاس میکرو مکانیک پرداخته شده است. به منظور مدل سازی جدایش فایبر از ماتریس از روش ناحیه چسبنده استفاده شده ­است سپس در ادامه به منظور در نظر گیری مود خرابی ترک­ماتریسی، از روش المان محدود تعمیم یافته استفاده گردیده و در نهایت جدایش بین لایه ای ناشی از ترک ماتریسی با به کارگیری ناحیه چسبنده شبیه سازی می­گردد. به طور کلی مدل سازی این حجم از فایبر و ماتریس به کمک اسکریپت نویسی در زبان برنامه نویسی پایتون در نرم افزار آباکوس صورت گرفته و روش شبیه سازی و حل منطبق بر استفاده از روش المان محدود و نرم افزار آباکوس می­باشد. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که وجود نواقصی از قبیل حفره، عدم اتصال فایبر و ماتریس موقع ساخت، تنش­های پسماند حاصل از خنک کاری بعد ازپخت باعث تسریع در خرابی شده و هر یک به سهم خود باعث پایین آمدن تنش شروع ترک عرضی می­شوند. در مقابل عواملی از قبیل اضافه شدن لایه بافته شده و همپنین اضافه شدن میکروتیوپ­هایی در مجاورت تماس لایه 90 و صفر درجه که هر دو نقش اینترلیف را دارند به ترتیب باعث به تعویق افتادن شروع ترک عرضی و شروع جدایش صفحه­ای می­شوند.
کلمات کلیدی: مایکرومکانیک، المان حجمی نماینده، ناحيه چسبنده، ترک ماتریسی، جدایش بین لایه­ای

16 دی 1397 / تعداد نمایش : 187