متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم نگین معلمی خیاوی، گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: توسعه یک مدل آسایش حرارتی موضعی بر مبنای پاسخ حسگرهای حرارتی پوستی

 • عنوان: توسعه یک مدل آسایش حرارتی موضعی بر مبنای پاسخ حسگرهای حرارتی پوستی
 • ارائه‌کننده: خانم نگین معلمی خیاوی
 • استاد راهنما: دکتر مهدی معرفت
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر هادی پاسدار شهری
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر قاسم حیدری نژاد
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمدحسن سعیدی
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر فرشاد کوثری
 • استاد مشاور اول: دکتر علیرضا ذوالفقاری
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر هادی پاسدار شهری
 • مکان: سالن 351
 • تاریخ: 97/08/02
 • ساعت: 15:00

چکیده: ...
کلمات کلیدی: ...

17 مهر 1397 / تعداد نمایش : 36