متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید محمد نادری اصطلخ چی،گروه آموزشی تبدیل انرژی

خلاصه خبر: شبیه سازی پیوندهایی با زاویه منفرجه برای کاهش حداکثر تنش برشی در دیواره فیستول

  • عنوان: شبیه سازی پیوندهایی با زاویه منفرجه برای کاهش حداکثر تنش برشی در دیواره فیستول
  • ارائه‌کننده: آقای سید محمد نادری اصطلخ چی
  • استاد راهنما: دکتر قاسم حیدری نژاد
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر رضا مداحیان
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر مجید سلطانی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر رضا مداحیان
  • مکان: سمینار 1-
  • تاریخ: 98/03/21
  • ساعت: 13:00

چکیده: کلیه­ ها مسئول تصفیه ­ی خون در بدن هستند؛ اما عملکرد آن‌ها به­ خصوص در افرادی که دیابت و فشار خون بالا دارند کاهش محسوسی میابد و به‌تدریج نارسا می­ شوند. تصفیه­ ی مصنوعی خون با استفاده از دستگاه همودیالیز می­تواند راه­ حل مناسبی برای این مشکل باشد اما دستگاه دیالیز برای اینکه عملکرد مناسبی داشته باشد و خون را به‌خوبی تصفیه کند، نیاز به حداقل دبی جریان دارد. برای رسیدن به این میزان دبی جریان از خون، پزشکان پیوندی بین سرخرگ و سیاهرگ موجود در ساعد دست برقرار می­کنند تا از فشار بالای خون در سرخرگ و قطر بالای سیاهرگ بهره گیرند تا به این میزان دبی برای بهترین عملکرد دستگاه دیالیز برسند. به این پیوند، فیستول شریانی وریدی می­گویند. مطالعات نشان داده‌اند که تنش برشی بالا موجب زخم و لخته ­ی خون در دیواره­ ی فیستول می­شوند که %80 علت ناکارآمد شدن فیستول می­باشند و تنش برشی پایین سبب تشکیل گردابه و رسوب املاح خون در فیستول می­شوند و هر دو عامل درنهایت موجب گرفتگی و کاهش خون‌رسانی به فیستول و ناکارآمد شدن آن می­شوند. پزشکان باید در عمل‌ جراحی وقوع چنین پدیده‌هایی را به حداقل برسانند، ولی بسیاری از آن‌ها در ارزیابی وقوع این پدیده ناتوانند. تکنیک‌های شبیه‌سازی عددی ابزاری برای پیش‌بینی توزیع جریان­ خون می­باشد. ازجمله نتایج مهم حاصله از مجموعه مطالعات عددی، می‌توان به تأثیر زاویه ­ی پیوند فیستول بر پروفیل سرعت و تنش برشی اشاره کرد. مطالعاتی که اکثراً در مورد زوایای پیوند حاده برای ایجاد فیستول بودند و تنها در سال­های اخیر به بررسی زوایای منفرجه پرداخته شد؛ بنابراین در مطالعه ­ی حاضر به شبیه ­سازی زوایای پیوند منفرجه پرداخته شده و با زوایای پیوند حاده مقایسه شده است تا کارایی آن‌ها با یکدیگر مقایسه شود. در این پژوهش، ابتدا جهت انتخاب بهترین مدل غیرنیوتونی خون برای شبیه ­سازی فیستول از سه مدل غیرنیوتونی کاریو، کیسون و پاورلا استفاده ‌شد و در سه دبی جریان از منحنی ضربانی خون مدل­سازی شدند و پس از مقایسه با نتایج تجربی، مدل کاریو به دلیل پیش­ بینی بهتر مقادیر تنش برشی، به‌عنوان بهترین مدل در نظر گرفته شد. پیوندهایی با زوایای 45، 90، 110، 120، 135، 145 و 160، طراحی و شبیه‌سازی‌شده و نتایج از نقطه‌نظر الگوهای جریان در محل پیوند و تنش برشی در دیواره ­ی فیستول با یکدیگر مقایسه شدند. پس از شبیه­ سازی و مقایسه­ ی نتایج مشاهده شد که از مقادیر تنش برشی بیشینه در دیواره­ ی فیستول با زاویه­ ی پیوند 160 درجه نسبت به زاویه­ ی پیوند 45 درجه حدوداً %78 درصد کاسته شده است. همچنین گردابه­ ها، افت فشار و همچنین محدوده­ ی درگیر در تنش برشی­ های بالا در زوایای پیوند منفرجه به میزان محسوسی کاهش می­ابد که این عوامل می­تواند موجب کاهش سرعت گسترش زخم و گرفتگی در فیستول شود. نتایج نشان داد که زاویه ­ی پیوند 160 درجه کمترین مقدار تنش برشی را دارد اما با توجه به مشکل بودن ایجاد این پیوند برای جراحان، این زاویه به‌عنوان زاویه­ ی پیوند مناسب انتخاب نمی­شود. از طرفی با توجه به مقادیر تنش برشی در زاویه­ ی پیوند 120 درجه و کمتر بودن این مقادیر نسبت به زوایای پیوند منفرجه ­ی دیگر و همچنین راحت­تر بودن نسبی ایجاد این پیوند برای جراحان، این زاویه به‌عنوان بهترین زاویه برای ایجاد فیستول انتخاب شد. در پایان، شبیه ­سازی در حالت ضربانی در دو حالت الف) تمام اغتشاشی و ب) ترکیبی از اغتشاشی و آرام، برای زاویه ­ی پیوند 45 درجه انجام شد و نتایج تقریباً یکسانی به دست آمد. با توجه به یکسان بودن نتایج دو حالت، شبیه­ سازی برای دو زاویه­ ی پیوند دیگر با زوایای 90 و 135 درجه، با حالت اول انجام شد و پارامترهای مهم مربوط به حالت ضربانی استخراج و مناطق مستعد رسوب املاح مشخص شد.
کلمات کلیدی:همودیالیز، زاویه­ ی پیوند فیستول، تنش برشی، ترومبوز، گرفتگی عروق

21 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 28