متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم ندا حق وریدیلو، گروه آموزشی هوافضا آیرودینامیک

خلاصه خبر: مدل‌سازی و تحلیل اثرات برش بادی بر عملکرد توربین بادی محور افقی مگاواتی

  • عنوان: مدل‌سازی و تحلیل اثرات برش بادی بر عملکرد توربین بادی محور افقی مگاواتی
  • ارائه‌کننده: خانم ندا حق وریدیلو
  • استاد راهنما: دکتر سعید کریمیان علی آبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر فتح اله امی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فرهاد براتی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر فتح اله امی
  • مکان: سمینار 1-
  • تاریخ: 98/02/28
  • ساعت: 18:30

چکیده: در سال‌های اخیر با افزایش سایز توربین‌های بادی، تأثیر تغییر سرعت باد در توان خروجی را نمی‌توان نادیده گرفت. ازجمله پارامترهای موثر بر عملکرد توربین و تغییر توان، پروفیل سرعت باد عمودی است. پژوهش ارائه‌شده، پروفیل سرعت باد را بر عملکرد توربین باد بررسی خواهد کرد. به دلیل افزایش سرعت باد با افزایش ارتفاع، باد به‌طور یکنواخت در ناحیه حرکت روتور تقسیم نمی‌شود بنابراین پروفیل سرعت، عامل اصلی خستگی و کاهش توان به شمار آمده و باعث کاهش طول عمر توربین‌های بادی می‌گردد. توربین بادی بررسی‌شده در این تحقیق، توربین 5 مگاواتی NREL ثابت روی زمین است. قطر روتور این توربین 126 متر بوده و از 6 نوع بالواره در آن استفاده شده است. در مرحله‌ی اول، مدل‌سازی آیرودینامیکی به روش مومنتوم المان پره در نرم‌افزار متلب ارائه گردیده است. پیش از استفاده از مدل‌های آیرودینامیکی مورداستفاده در این تحقیق، تمامی آن‌ها با استفاده از داده‌های تجربی موجود اعتبار سنجی شده‌اند. توان به دست‌آمده از پروفیل برش بادی نسبت به توان سرعت ثابت %5/2 کاهش یافته است. به‌منظور بهبود پيش‌بينی توان خروجی توربين‌های بادی چند مگاواتی، از روش شبکه عصبی مدل پرسپترون چندلایه (بهینه‌شده با بهترین ساختار و زیرلایه برای شبکه) استفاده شده است. تأثیر برش بادی بر توان توربین بادی با دو روش مدل‌سازی پارامتری(BEM) و غیر پارامتری(ANN) بررسی شده است. از مقایسه نتایج دو روش یاد شده مشخص می‌شود که خطای روش ANN در ضرایب برشی 1/0 به بالا نسبت به روش BEM کمتر است. بنابراین با اختلاف 14/4 درصد در میانگین خطاهای توان (با ضرایب برشی مختلف) مدل‌سازی ANN نسبت به BEM عملکرد بهتری نشان داده است.
کلمات کلیدی: توربین بادی محور افقی مگاواتی، برش بادی، توان خروجی، مومنتوم المان پره، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چندلایه

25 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 23