متن کامل خبر


 
انتصاب دکتر رزقی آهق به سمت معاون پژوهشی و فناری دانشکده علوم ریاضی

خلاصه خبر: طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، دکتر منصور رزقی به سمت معاون پژوهشی و فناری دانشکده علوم ریاضی منصوب شد.

به پیشنهاد رئیس دانشکده علوم ریاضی، طی حکمی از سوی دکتر احمدی رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر منصور رزقی آهق به سمت معاون پژوهشی و فناری دانشکده علوم ریاضی منصوب شدند.

19 خرداد 1398 / تعداد نمایش : 122