متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا خراسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فریبا خراسانی، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی

ارائه کننده:خانم فریبا خراسانی
رشته: علم اطلاعات و دانش شناسی

عنوان پایان نامه: ارزیابی بهره وری عملکرد کتابداران کتابخانه های دانشگاهی بر اساس مدل هرسی و گلداسمیت
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر فاطمه زندیان
2- استاد مشاور: دکتر عاطفه شریف
3- داور داخلی: دکتر محمد حسن زاده
4- داور خارجی: دکتر حمید دلیلی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: یکشنبه 1397/8/13 ساعت 14:00
12 آبان 1397 / تعداد نمایش : 343