متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله خانم ساناز شفیعی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله خانم ساناز شفیعی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات

ارائه کننده: خانم ساناز شفیعی
رشته: مدیریت فناوری اطلعات

عنوان رساله: طراحی مدل پویای مقاصد گردشگری هوشمند با رویکرد توسعه پایدار کشور ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنمای اول: دکتر علی رجب زاده
2-  استاد مشاور اول:دکتر علیرضا حسن زاده
3-  استاد مشاور دوم :دکتر سعید جهانیان
4- استاد ناظر: دکتر شعبان الهی
5- استاد ناظر: دکتر علی شایان
6- استاد ناظر: دکتر محمود ضیائی
7- استاد ناظر: دکتر محمدعلی صنیعی مفرد
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم ، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اق
تاریخ: یکشنبه 1398/02/14 ساعت 13:30
14 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 49