آزمایشگاه‌ها


 
نام استاد مسئول کارشناس مکان تلفن
علم اطلاعات و دانش شناسی محمد حسن زاده محمد حسن زاده دانشکده علوم انسانی-طبقه سوم اتاق 211 -