متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای علی اصغر ریاحی زاده، گروه حقوق خصوصی

خلاصه خبر: ضمانت اجرای فسخ قرارداد بدون الزام متعهد در حقوق ایران، انگلیس و مصر

 
ارائه کننده: آقای علی اصغر ریاحی زاده
رشته: حقوق خصوصی
 عنوان رساله : "ضمانت اجرای فسخ قرارداد بدون الزام متعهد در حقوق ایران، انگلیس و مصر"
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي رتبه علمي
1_ استاد راهنمای اول دکترمحمود صادقی دانشیار
2_ استاد راهنمای دوم - -
3_ استاد مشاور اول دکتر محمدباقر پارساپور دانشیار
4_ استاد مشاور دوم _ _
5_ استاد ناظر (داخلی) دکتر محمد عیسائی تفرشی استاد
6_ استاد ناظر (داخلی) دکترطیبه صاحب استادیار
7_ استاد ناظر (خارجی) دکتر پژمان محمدی استاد
8_استادناظر(خارجی) دکترمحمدحسن صادقی مقدم استاد
9_ نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکترطیبه صاحب استادیار
 مکان: سالن شورا
تاریخ: 1397/11/13
ساعت: 10_8
 
13 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 144