متن کامل خبر


 
نشست روابط میان ضمانت اجراهای مدنی و تنبیهی؛ تقابل یا تعامل تحول در اصول مسئولیت مدنیٍ

خلاصه خبر: نشست روابط میان ضمانت اجراهای مدنی و تنبیهی؛ تقابل یا تعامل تحول در اصول مسئولیت مدنی،درسالن عدالت دانشکده حقوق برگزار میشود و شرکت برای عموم آزاد میباشد

15 آبان 1397 / تعداد نمایش : 274