متن کامل خبر


 
نشست علمی با عنوان: نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از جنایت نسل زدایی و ایجاد صلح در جهان

خلاصه خبر: نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از جنایت نسل زدایی و ایجاد صلح در جهان

انجمن علمی دانشکده حقوق با همکاری سازمان ملل متحد برگزار می نماید: نقش سازمان ملل متحد در پیشگیری از جنایت نسل زدایی و ایجاد صلح در جهان با سخنرانی دکتر مرتضی شهبازی نیا (رئیس دانشکده حقوق) و دکتر ماریا دوتسنکو(رییس مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران) و اساتید برجسته حقوق بین الملل، یکشنبه 15 اردیبهشت ساعت 15 الی 19 دانشکده علوم انسانی،طبقه چهارم، سالن میرحسنی

 

10 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 35