مرکز ملی مطالعات و برنامه ریزی شبکه های قدرت


 


به منظور پاسخگويی به بخشی از نيازهای پژوهشی كشور در زمينه برنامه ريزی شبكه های قدرت، بر اساس مجوز قطعی به شماره 619/22 مورخ 30/1/1383 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری تاسيس و راه اندازی آن مورد تأييد هيات امناء محترم دانشگاه قرار گرفت در دوره عمر نسبتاً كوتاه خود فعاليت‌هاي گسترده‌اي در زمينه‌هاي گوناگون مرتبط با صنعت برق از مشاوره، مطالعه،‌ آموزش و پژوهش داشته است به‌گونه‌اي كه علاوه بر ايجاد ارتباطي توانمند ميان دانشگاه و صنعت، توانسته است به جايگاهي ممتاز در سطح صنعت دست يابد.

اين مركز تاكنون دو تفاهم‌نامه همكاري‌هاي پژوهشي، مشاوره‌اي با شركت‌ مادر تخصصي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) و شركت مديريت شبكة برق ايران منعقد كرده است.

اين مركز با بهره‌گيري از نيروي انساني توانمند و آموزش‌ديده خود در حال حاضر بيش از 10 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و بيش از 20 نفر از دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري را دربر مي‌گيرد، بيش از 65پروژه در سطح ملي و نهادهاي صنعت برق به انجام رسانيده است و 16 دوره آموزش علمي تخصصي را برگزار كرده است.

برخي از پروژه‌هاي مطالعاتي انجام پذيرفته در مركز ملي مطالعات و برنامه‌ريزي شبكه‌هاي قدرت كه نتايج آنها بسيار درخشان بوده است و به عنوان پروژه ملي، ضمن حل مشكلات صنعت برق، جايگاه ويژه‌اي براي مركز در صنعت پديد آورده‌اند.

علاوه بر اين، مركز ملي مطالعات و برنامه‌ريزي شبكه‌هاي قدرت، ضمن توسعه چهار نرم‌افزار حرفه‌اي در زمينه مطالعات توسعه‌اي شبكه‌هاي قدرت، با ايجاد ارتباط با شركت‌هاي بين‌المللي ارائه‌كنندة نرم‌افزارهاي ديگر حرفه‌اي، جامع‌ترين مجموعه نرم‌افزاري مرتبط را فراهم كرده است كه تقريباً در سطح كشور بي‌نظير است.

مجموعه اطلاعات فني مرتبط با شبكه سراسري انتقال برق كشور،‌ هم اكنون در مركز ملي مطالعات و برنامه‌ريزي شبكه‌هاي قدرت فراهم آمده است كه حاصل انجام پروژه‌هاي مطالعاتي گوناگون در صنعت برق است و مي‌توان گفت كه حتي در نهادهاي مسؤول شبكه سراسري نيز چنين مجموعه گسترده و كاملي از اطلاعات گوناگون به صورت مجتمع و يكپارچه وجود ندارد.

هدف ما پیشرفت صنعت برق در زمینه‌های علمی و پژوهشی و تحقق این مسیر در جهت بالندگی صنعت برق کشور است.