پژوهشکده مهندسی آب


 

با توجه به اهمیت و ضرورت پرداختن به مسائل آب کشور از جنبه‌های مختلف و وجود توان بالا در این زمینه در دانشــــــگاه تربیت مدرس لزوم ایجاد یک تشکل علمی ـ تحقیقاتی و بین رشته‌ای در زمینه مهندسی آب در این دانشگاه آشکار شد.
بدین منظور ابتدا در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ هیئت امنای دانشگاه با تأسیس پژوهشكده مهندسی آب موافقت نمود. در ادامه شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۲ با تأسیس و راه‌اندازی موافقت اصولی نمود و به این ترتیب اولین پژوهشکده دانشگاهی در زمینه مهندسی آب، در زمستان ۱۳۸۲ رسماً آغاز به کار کرد. سپس در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تأسیس آن موافقت قطعی به‌عمل آورد.


گزیده اخبار