جدیدترین اخبار
کارگاه تخصصی GEE یک هفته تمدید شد
کارگاه تخصصی GEE یک هفته تمدید شد و در روز چهارشنبه 27 شهریور برگزار می گردد. 10شهريور1398
برگزاری کارگاه تخصصی Google Earth Engine
برگزاری کارگاه تخصصی GEE در پژوهشکده مهندسی آب در روز چهارشنبه 20 شهریور ماه 1398 23مرداد1398
کارگاه آموزشی AnyLogic و کاربرد پویایی سیستم ها در مدیریت منابع آب
برگزاری کارگاه آموزشی در تاریخ های 29 و 30 خرداد 98 توسط مهندس امین توکلی 28ارديبهشت1398