مهندسی پزشکی-بیوالکترونیک


 

فعالیت‌های گروه مهندسی پزشکی در دو زمینه سسیستم‌های ابزار دقیق و نیز پردازش و آنالیز سیگنال‌های حیاتی متمرکز می‌باشد که در هر دو زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی متعددی در طی سالیان اخیر صورت پذیرفته و دانشجویان فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد و دکتری در زمینه های مربوطه تربیت یافته‌اند.
در زمینه سیستم‌های ابزار دقیق، به تحقیق در حوزه های اپتیک پزشکی، فراصوت، تصویرگری و تشخیص به کمک کامپیوتر و مدلسازی سیستم‌های بیولوژیکی و همچنین در زمینه پردازش و آنالیز سیگنال، به تحلیل سیگنال‌های حیاتی از قبیل سیگنالهی قلبی، مغزی، ماهیچه‌ای و تصاویر پزشکی از قبیل اولتراسوند، MRI و CT پرداخته می‌شود.
این گروه در زمینه پردازش سیگنال های اولتراسوند و شکل‌دهی پرتو اولتراسوند یکی از گروه‌های تحقیقاتی پیشرو و شناخته شده در ایران و جهان است و با آزمایشگاه‌های مجهز و معروف اولتراسوند در اروپا و آمریکا همکاری نزدیکی دارد