فرآوری محصولات شیلاتی


 

رشته فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه تربیت مدرس به طور رسمی در سال 1386 تاسیس گردید و در سال 1387 برای نخستین بار در کشور نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اقدام نمود. در حال حاضر رشته علوم و مهندسی شیلات - گرایش فرآوری محصولات شیلاتی در هر دو مقطع در گروه دایر می باشد. معرفی جامع گروه گروه فرآوری محصولات شیلاتی تحت عنوان یک رشته آموزشی پیشرو در زمینه غذاهای دریایی تاسیس شد. اهم فعالیت های این گروه در مرز دانش علوم و فناوری و در راستای بهبود کیفیت محصولات شیلاتی, تولید فرآورده های نوین و معرفی ترکیبات غذا-داروی دریایی می باشد. اهتمام این گروه در زمینه انتقال دانش و فناوری به عموم جامعه و صنعت و پرورش نسل جدیدی از دانشجویان با رویکرد علم و فناوری می باشد. امکانات و تجهیزات گروه: گروه فرآوری محصولات شیلاتی دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده علوم دریایی شهرستان نور و در نوار ساحلی دریای خزر مستقر می باشد. ساختمان جدید دانشکده با دارا بودن طراحی منحصر به فرد خود واجد آزمایشگاههای تحقیقاتی، کلاس ها و سالن اجتماعات می باشد. همچنین، گروه فرآوری محصولات شیلاتی با همکاری گروه تکثیر و پرورش آبزیان مجله پژوهشی علوم و فنون شیلات را به چاپ می رساند. تعداد آزمایشگاه‌های تخصصی گروه عبارتند از: - آزمایشگاه فرآوری آبزیان - آزمایشگاه میکروبیولوژی و بهداشت فرآورده های شیلاتی - آزمایشگاه عمومی شیلات - آزمایشگاه زیست فناوری و ترکیبات زیست فعال - آزمایشگاه فناوری نانو