آبخیزداری


 

گروه مهندسی آبخيزداري دانشگاه تربيت مدرس در سال 1368 ابتدا در دانشكده كشاورزي دانشگاه تربيت مدرس شروع به كار نمود و از نيمسال دوم 70-69 تحت عنوان دانشكده منابع طبيعي به شهرستان نور منتقل گرديد و با تکمیل کادر هیأت علمی دانشکده و تجهیز آزمایشگاههای تخصصی فعالیت خود را با جذب شش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد آغاز کرد. دستاوردهای علمی: به دنبال آن با عملکرد خوب این گروه آموزشی و ارتقاء اعضای هیأت علمی آن، موفق به کسب مجوز برای ایجاد دوره دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری در سال 1387 گردید. اهداف: رشته مهندسی آبخیزداری شامل مجموعه‌ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که اهداف زیر را دنبال می کند.
الف- دستیابی به جدیدترین آثار علمی موجود در زمینه آبخیزداری
ب- دستیابی به روش‌های پیشرفته پژوهش به منظور نوآوری و گسترش علم در زمینه مربوطه
ج- تربیت افراد متخصص و متعهد برای امور آموزشی و پژوهشی و برنامه ریزی کشور و سایر موضوعات مهم مرتبط با گروه: علاوه بر ظرفیت های آموزشی، اعضای هیات علمی چندین طرح کاربردی ‏و پژوهشی ملی، منطقه ای و بین المللی در موضوعات مرتبط را انجام داده و یا در حال انجام می باشند. بر اساس برنامه راهبردی پژوهشی و با توجه به کارهای انجام شده، این گروه به عنوان یک ظرفیت پژوهشی قوی در کشور دارای پتانسیل های بالفعل و بالقوه بالایی می باشد. امکانات آموزشی و پژوهشی ،تاسیس مجله بین المللی Ecopersia (http://ecopersia.modares.ac.ir) که در تاریخ 1392 اعتبار مجله علمی پژوهشی را کسب نمود. ،آزمایشگاه¬های تخصصی مهندسی آب و خاک، تحلیل مکانی و داده‌پردازی، شبیه‌ساز باران و فرسایش و اسکن سه‌بعدی ،ایستگاه هواشناسی در محل جنگل علمی پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ،ایستگاه هیدرومتری (فلوم سانتاریتا، اشل و لیمنوگراف) از خروجی حوزه آبخیز آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس