توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی


 

bullet معرفی

اقتصاد علم بسیار پرباری بوده و به افزایش آگاهی انسان نسبت به آنچه که دستیابی به سطح زندگی بالاتر را امکان‌پذیر می‌سازد کمک‌های شایانی نموده است. در زمان حاضر، سطح زندگی جوامع نسبت به هرزمانی در اعصار گذشته بالاتر است.
اقتصاددانان به‌عنوان زیرمجموعه دانشمندان علوم انسانی رفتار انسان‌ها را در چارچوب الگوهای خاصی تبین و پیش‌بینی می‌کنند و این کار را تقریباً با همان دقت و صلابتی انجام می‌دهند که دانشمندان علوم طبیعی و علوم فیزیکی در تبیین و پیش‌بینی پدیدهای طبیعی و فیزیکی اعمال می‌کنند.
نظریه‌های " حداکثر سازی " رفتار انسان که اقتصاددانان به‌موازات نظریه‌های " حداکثر سازی " رفتارهای طبیعی و فیزیکی بسط و توسعه داده‌اند نتایج ارزنده‌ای را ببار آورده است به‌طوری‌ که قرن‌های 18 و 20 میلادی را قرن‌های اقتصاددانان نام‌گذاری نموده‌اند.
از سوی دیگر مسئله عصر حاضر مسئله‌ای است که بیشتر به ملاحظات مربوط به ابعاد عملی چگونگی برخورد با پیچیدگی‌های جهانی‌سازی تخریب محیط‌زیست و شکاف موجود در توزیع جهانی و ملی ثروت‌ها و درآمدها و کمتر به مناقشات مربوط به ایدئولوژی‌ها مربوط می‌شود.
در این رابطه نیز مانند سایر مسائل، از اقتصاددانان این انتظار می‌رود که نظریه‌هایی ارائه دهند تا بتوانند راه رسیدن به جهانی فعال‌تر، منصفانه‌تر و سالم‌تر را ایجاد نمایند. نه‌ تنها اقتصاددانان بلکه متخصصان سایر علوم انسانی نیز در این تلاش شریک خواهند بود.
دلیل امر این اصل ساده است که راه‌حل مسائل پیچیده اجتماعی در اغلب موارد مستلزم استفاده از کارشناسان رشته‌های علمی گوناگون است. تردیدی نیست كه اقتصاد اسلامی دراین‌ بین نقش فزاینده‌ای ایفا خواهد نمود .

bulletگرایش‌ها

کارشناسی‌ارشد

  • اقتصاد سلامت
  • اقتصاد انرژی

دکتری

  • اقتصاد سلامت
  • اقتصاد انرژی