مامایی


 

bullet تاریخچه

گروه مامایی و بهداشت باروری، از سال 1366، در دانشکدۀ علوم پزشکی شروع به کار کرده و مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی‌ارشد در دو حیطۀ آموزش مامایی و بهداشت مادر و کودک را برعهده داشته است. این گروه، آمادگی پذیرش دانشجو در حیطۀ مامایی جامعه‌نگر دارد.
در سال 1389، آموزش دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی سلامت باروری(PhD) آغاز شد. این گروه در راستای تعامل پویا با مراکز علمی بین‌المللی، مسئولیت تربیت و آموزش دانشجویان مامایی کشور افغانستان را در دو مقطع دکترای بهداشت باروری(PhD) و کارشناسی‌ارشد مامایی برعهده دارد.

bullet رسالت گروه

 • تربیت نیروی متعهد و ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به‌منظور ارائۀ خدمات تخصصی در زمینه‌های بهداشتی درمانی – آموزشی و پژوهشی، مشاوره‌ای
 • تربیت دانش‌آموختگان برای تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در رشتۀ بهداشت باروری
 • تأمین و تکمیل نیروهای متخصص و متعهد برای برنامه‌ریزی، مدیریت و ارزشیابی بهداشت باروری
 •  انجام تحقیقات و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینۀ بهداشت باروری و مامایی در سطح بین‌المللی

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

دانش‌آموختگان در این گروه می‌توانند طبق سرفصل به ارائۀ خدمات زیر مبادرت ورزند:

 •  مامایی و بهداشت باروری (بهداشتی، آموزشی، مراقبتی)
 • پژوهش و آموزش در حیطۀ مامایی و بهداشت باروری مراکز آموزشی و پژوهشی _ارائۀ خدمات مشاوره‌ای، برنامه‌ریزی و مدیریت در حیطۀ مامایی و بهداشت باروری در مراکز بهداشتی درمانی، آموزشی و پژوهشی
 • استراتژی‌های کلی آموزش در سطح کشور

سایر فعالیت‌های گروه، برنامه‌ریزی و برگزاری کارگاه‌های مامایی در سطح دانشگاهی است، ازجمله:

 • کارگاه‌های سلامت باروری جنسی (به‌صورت مجزا برای دانشجویان و کارمندان دانشگاه)
 • کارگاه طب سنتی در مامایی
 • راه‌اندازی انجمن علمی دانشجویی مامایی و برگزاری کارگاه‌های مربوطه

اعضای هیئت‌علمی این گروه هم طرح‌های تحقیقاتی با رتبۀ سوم در جشنوارۀ خوارزمی داشتند.

bullet محورهای پژوهشی گروه

 • ابعاد مختلف سلامت باروری برای زنان در سنین باروری
 • اختلالات مادری و جنینی در بارداری
 • آندوکرینولوژی سیستم باروری
 • آلودگی‌های محیط و سلامت باروری
 • ارتباط تغییرات هورمونال و نوع زایمان (سزارین، واژینال)
 • ارتباط تغییرات هورمونال با افسردگی
 • حیطه‌های مختلف بهداشت باروری
 • ابعاد حقوقی و عدالت جنینی در جوامع اسلامی و ایران
 • ناباروری
 • مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت زنان
 • آندومتریوز PCO