زبان روسی


 

گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس در سال 1379 با 2 عضو هیأت‌علمی ثابت تأسیس و در سال 1380 با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و برای اولين بار در ايران، آغاز به‌كار نمود. هم اكنون اين گروه در مقطع كارشناسی‌ارشد و دکتری در گرايش آموزش زبان روسی دانشجو می‌پذيرد.
از سال 1380 تا كنون گروه زبان روسی سالانه به طور متوسط 8 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد روزانه اقدام به پذيرش كرده است كه سعی شده همه آن‌ها به موقع از پايان نامه‌های خود دفاع نمايند. اين گروه از سال 1387 در دوره شبانه کارشناسی‌ارشد سالانه 8 دانشجو می‌پذیرد.
از سال 1392 با پذیرش سالانه به طور متوسط 4 دانشجو در مقطع دکتری در گرایش آموزش زبان روسی فعالیت گروه توسعه نموده است.
در حال حاضر گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس با 5 عضو هیات علمی ثابت دارای 45 دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد و 16 دانشجو در مقطع دكتری می‌باشد و تاكنون بیش از 100 نفر در مقطع كارشناسی‌ارشد از اين گروه فارغ التحصيل شده‌اند.
مديريت گروه زبان روسی دانشگاه تربيت مدرس از سال 1380 الي 1385 بر عهده آقای دكتر محمد رضا محمدی، از سال 1385 تا خرداد سال 1391 مديريت اين گروه بر عهده خانم دکتر ميريلا احمدی بوده و از آن تاريخ تا مهر ماه سال 1393 مديريت گروه بر عهده دكتر آبتين گلكار و از آن پس تا کنون مجدداً مدیریت گروه بر عهده دكتر محمد رضا محمدی گذاشته شد.