زبان فرانسه


 

گروه زبان فرانسه در دانشگاه تربیت مدرس در سال 1368 راه‌اندازی شد. این دانشگاه در میان همه دانشگاه‌های دولتی تنها دانشگاهی است كه در حال حاضر دارای رشته آموزش زبان فرانسه نیز می‌باشد، در حالی كه گروه‌های فرانسه در دانشگاه‌های دیگر ایران در رشته ادبیات فرانسه فعال هستند. فعالیت علمی گروه را می‌توان محدود به چهار حوزه تخصصی دانست: آموزش زبان، زبانشناسی، ترجمه‌شناسی و تجزیه و تحلیل گفتمان.
باید اشاره نمود كه فعالیت جدی گروه از سال 1375 با استخدام چهار عضو تمام وقت آغاز شد. این فعالیت‌ها را می‌توان به طور خلاصه به ترتیب زیر ارائه نمود: تهیه و تدوین کتاب‌های درسی در سمت، برگزاری سمینارهای بین‌المللی در حوزه مطالعات زبان، برگزاری کارگاه‌های آموزش زبان با حضور استادان خارجی و داخلی، توسعه کتابخانه تخصصی گروه، تهیه و اجرای نمایش به زبان اصلی جهت تحقق کاربردی آموزش زبان.
مقاطع مختلف پذیرش دانشجو در گروه زبان فرانسه عبارتند از:

  • 1) مقطع کارشناسی‌ارشد در رشته آموزش زبان فرانسه: تأسیس 1368
  • 2) مقطع کارشناسی‌ارشد در رشته مترجمی زبان فرانسه: تأسیس 1388
  • 3) مقطع دکتری در رشته آموزش زبان فرانسه: تأسیس 1388

اهداف گروه:

با توجه به اهمیت فراگیری زبان‌های خارجی و حرکت ملی به سوی جامعه‌ای با دانش زبانی گسترده و با ابعاد چند‌ زبانی، گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس در مقاطع کارشناسی‌ارشد به بالا به تربیت مدرس و متخصص زبان در حوزه‌های مختلفی مانند آموزش زبان فرانسه، مترجمی زبان فرانسه، زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، تحلیل متون و گفتمان، آموزش ادبیات فرانسه و نقد متون ادبی می‌پردازد.