زبان و ادبیات عرب


 

گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس از اولین گروه‌هایی است که همزمان با تأسیس دانشگاه در دهه شصت فعالیت خود را آغاز کرده است. این گروه با مدیریت استاد دانشمند جناب آقای دکتر فیروز حریرچی تأسیس شد.

اهداف:

این گروه از آغاز تأسیس خود در دو حوزه زبان عربی و ادبیات عربی به تربیت اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکتری اقدام کرد. هرچند این گروه در سال‌های آغازین فعالیت خود بدون وجود گرایش و رشته جدید فعالیت می‌کرد؛ اما بعدها اقدام به تأسیس گرایش ادبیات عرب در مقطع کارشناسی‌ارشد و گرایش آموزش زبان عربی (رشته آموزش زبان عربی) نمود. این گروه در مقطع دکتری همچنان به نام رشته زبان و ادبیات عربی فعالیت می‌کند. هرچند گرایش خاصی در دوره دکتری وجود ندارد اما تغییرات اساسی در نام، نوع و سرفصل دروس گرفته است که در دانشگاه‌های دیگر کشور وجود ندارد.

برنامه‌های آینده گروه:

 • پذیرش دانشجو در رشته آموزش زبان عربی از مهرماه 1391
 • تأسیس رشته یا گرایش ادبیات تطبیقی
 • تأسیس رشته یا گرایش ترجمه
 • تأسیس گرایش زبان‌شناسی عربی

سال‌شمار اقدامات انجام شده در گروه:

 • اقدامات انجام شده در گروه از 1380 تا 1387:
  • تأسیس انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در 1382
  • راه‌اندازی مجله علمی پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی در 1383
  • تأسیس گرایش ادبیات عربی در 1385 و پذیرش دانشجو در 1387 (در مقطع کارشناسی‌ارشد)
  • اقدام برای تأسیس رشته آموزش زبان عربی در 1385 (در مقطع کارشناسی‌ارشد)
  • اقدام برای تأسیس رشته ادبیات تطبیقی در 1387 (در مقطع دکتری)
  • ایجاد تغییرات اساسی در برنامه و سرفصل دروس دوره دکتری در 1387
  • برگزاری جلسات سخنرانی برای استادان داخلی و خارجی
 • اقدامات انجام شده در گروه از 1387 تا 1391:
  • تکمیل برنامه تأسیس رشته آموزش زبان و ادبیات عربی و ارسال آن به وزارت علوم
  • تکمیل برنامه اصلاح شده دوره دکتری و تصویب آن در شورای دانشگاه
  • تأسیس سایت گروه
  • سازماندهی، تقویت کتابخانه و بارکدگذاری کتاب‌های گروه
  • ادامه برگزاری جلسات سخنرانی