روانشناسی


 

گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 فعالیت خود را آغاز و در همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع كارشناسی‌ارشد نمود. در سال 1369، این گروه پذیرش دانشجو در مقطع دكتری را آغاز كرد. این گروه در گرایش‌های عمومی در كارشناسی‌ارشد و روانشناسی بالینی در مقطع دكتری اقدام به پذیرش دانشجویان داخلی و خارجی می‌نماید.