تربیت‌بدنی


 

bulletتاریخچه و معرفی گروه آموزشی علوم ورزشی

پس از تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال 1361 گروه علوم ورزشی دانشگاه نیز در سال 1363 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد به صورت عمومی راه اندازی شد. در چند سال ابتدایی گروه فاقد عضو هیئت علمی ثابت بود و همه استادان آن مدعو بودند حتی مدیر گروه نیز از دانشگاه دیگری بود.

bulletشروع به کار استادان گروه

اولین عضو رسمی هیئت علمی گروه آقای دکتر رضا قراخانلو بود که با قبولی در اعزام دانشجو به خارج پذیرفته شده و جهت ادامه تحصیل به کشور کانادا اعزام و پس از اتمام تحصیل مشغول به خدمت شد. گرایش نامبرده فیزیولوژی ورزشی است، دارای تخصص عصب و عضله در ورزش هستند. دومین عضو هیئت علمی رسمی گروه آقای دکتر هاشم کوزه چیان بود که در سال 1368 از دانشگاه اراک به دانشگاه تربیت مدرس انتقال یافت. رشته نامبرده مدیریت ورزشی و با گرایش مدیریت منابع انسانی در ورزش هستند. سومین و چهارمین اعضای هیئت علمی گروه آقایان دکتر عباس قنبری نیاکی و دکتر محمد رضوی بودند که پس از چند سال خدمت در دانشگاه تربیت مدرس به دانشگاه مازندران منتقل شدند.
پنجمین عضو هیئت علمی گروه آقای دکتر محمد احسانی بودند که در سال 1381 از دانشگاه اصفهان به دانشگاه تربیت مدرس انتقال یافت. گرایش نامبرده مدیریت ورزشی است. ششمین عضو هیئت علمی گروه آقای دکتر حمید آقاعلی نژاد با گرایش فیزیولوژی هستند که در سال 1382 به عضویت گروه تربیت بدنی درآمدند. هفتمین عضو گروه خانم دکتر مهدیه ملانوری هستند که با گرایش فیزیولوژی ورزشی در سال 1393 به عضویت گروه درآمدند. هشمتین و نهمین اعضای هیئت علمی گروه خانم دکتر مرجان صفاری و آقای دکتر رسول نوروزی هستند که به ترتیب در سال های 1394 و 1395 به عضویت گروه درآمدند. با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در نهایت این گروه در حال حاضر دارای 7 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که مشخصات آنها در جدول 1-1 ارائه گردیده است. همانگونه که در جدول 1-1 مشاهده میگردد، اعضای هیات علمی ترکیبی از اعضای با تجربه با درجه استادی(دو نفر) و دانشیاری(دو نفر) و اعضای جوان با درجه استادیاری(سه نفر) هستند.

bulletپذیرش دانشجو

پذیرش دانشجو در گروه تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس از سال 1363 در مقطع کارشناسی ارشد آغاز و تا کنون 186 نفر دانش آموخته شدند. همچنین پذیرش دانشجو در مقطع دکتری از سال 1368 در این گروه در دو گرایش مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی آغاز شده و تا کنون 49 نفر دانش آموخته شده اند.
از سال 1393 به دلیل رشد و توسعه رشته تریبت بدنی گرایش ها به رشته تبدیل شدند و هر کدام دارای گرایش های متعددی گردید. از جمله هم اکنون در رشته مدیریت ورزشی گروه دارای دو گرایش مدیریت بازاریابی ورزشی و مدیریت اوقات فراغت است. همچنین در رشته فیزیولوژی ورزشی در دو گرایش عصب و عضله در ورزش و متابولیسم ورزشی دایر است و هر یک از این گرایش ها تعدادی دانشجو مشغول به تحصیل هستند.

bulletمکان گروه

دفتر گروه واقع در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی است که در گذشته در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واقع شده بود و پس از انتقال به زیر زمین دانشکده یک اتاق به دفتر گروه و اعضای هیئت علمی و یک اتاق به آزمایشگاه علوم ورزشی اختصاص یافته است. اکنون آزمایشگاه علوم ورزشی در زیر زمین دانشکده علوم انسانی با امکانات مطلوب در اختیار دانشجویان گروه فیزیولوژی ورزشی قرار دارد.

bulletامکانات گروه

این گروه آموزشی درحال حاضر، دارای یک آزمایشگاه واقع در زیر زمین دانشکده علوم انسانی می باشد که به همراه اتاق گروه، فضای تخصصی گروه علوم ورزشی را در دانشکده علوم انسانی تشکیل می دهند. مسئولیت آزمایشگاه برعهده خانم دکتر مهدیه ملانوری است. آزمایشگاه علوم ورزشی به صورت چند منظوره شامل کلاس درس، محلی جهت ارائه واحدهای عملی به دانشجویان و نیز مکانی برای انجام پایان نامه های دانشجویان این گروه (با توجه به لزوم استفاده دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی این گروه از امکانات آزمایشگاهی خاص در زمان انجام پایان نامه)، مورد استفاده قرار می گیرد. وجود مانیتور و پرژکتور در این آزمایشگاه امکان ارائه مطالب را از طریق کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه فراهم آورده است.