پاسخگویی آنلاین


 
مسابقه کتابخوانی کریمه اهل بیت زندگی نامه حضرت معصومه(س)
مشخصات شرکت‌کننده:
نام : * نام خانوادگی : * تلفن همراه : * ایمیل : * وضعیت: *
سئوالات مسابقه:
سئوال 1- زمام ناقه حضرت معصومه(س) را هنگام ورود به قم ..........................بدست گرفت و شتر آن حضرت در...............در جلو منزل.................. زانو زد و افتخار میزبانی حضرت نصیب او شد؟
الف. موسی بن خزرج – چهار مردان – موسی بن خزرج
ب. موسی بن خزرج – میدان میر- موسی بن خزرج
ج. سعد بن سعد خزرجی – میدان چهار مردان – موسی بن خزرج
د. موسی بن خزرج – میدان میر – سعد بن سعد خزرجی
سئوال 2- محل عبادت حضرت معصومه(س) در قم به نام..............................هم اکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است و محل دفن ایشان در آن روز بیرون شهر و به نام.........................معروف بود؟
الف. بیت الاحزان – باغ بلبلان
ب. باغ بلبلان – بیت النور
ج. بیت النور – باغ بلبلان
د. باغ بلبلان – بیت الاحزان
سئوال 3- دو تن سواره که نقاب به صورت داشتند و از جانب قبله پیدا شدند و بدن حضرت معصومه(س) را دفن کردند بنا به گفته بعضی از علما...................... و ........................ بودند؟
الف. امام زمان(عج) – امام رضا(ع)
ب. امام جواد(ع) – امام زمان(عج)
ج. امام رضا(ع) – امام زمان(عج)
ب. امام رضا(ع) – امام جواد(ع)
سئوال 4- تولد حضرت معصومه(س) برای اهل بیت اهمیتی خاص داشت زیرا این خبر قبل از تولد بارها توسط ....................... اعلام می شد؟
الف. امام رضا(ع)
ب. امام صادق(ع)
ج. امام جواد(ع)
د. امام کاظم(ع)
سئوال 5- بر طبق روایت امام صادق(ع): حرم من و فرزندانم.................................. است؟
الف. مدینه
ب. مکه
ج. کوفه
د. قم
سئوال 6- طبق روایت امام صادق(ع) بهشت ............................در دارد و .................................در آن به سوی قم است؟
الف. هشت – سه
ب. هفت – دو
ج. پنج – سه
د. سه – هشت
سئوال 7- حضرت معصومه(س) در کودکی به مردی که نام دخترش را ............................ گذاشته بود، فرمود: نام دخترت را عوض کن؟
الف. عزراء
ب. عایشه
ج. مفصه
د. حمیرا
سئوال 8- امام کاظم(ع) بعد از تولد امام رضا(ع) به ........................... لقب ...........................دارند؟
الف. حمیده – مطهره
ب. نجمه – طاهره
ج. حمیده – طاهره
د. نجمه – مطهره
سئوال 9- جمله "فداها ابوها" یعنی پدرش فدایش باد از سوی ........................ به ........................... خطاب شده است؟
الف. امام علی(ع) – زینب کبری(س)
ب. پیامبر(ص) – حضرت زهرا(س)
ج. امام رضا(ع) – حضرت معصومه(س)
د. امام کاظم(ع) – حضرت معصومه(س)
سئوال 10- مدت اقامت حضرت معصومه(س) در قم ................................... بوده است؟
الف. 17 روز
ب. 15 روز
ج. 12 روز
د. 7 روز
سئوال 11- اولین قبه آجری بر مرقد مطهر حضرت معصومه(س) توسط............................ بنا شد؟
الف. امام رضا(ع)
ب. موسی بن خزرج
ج. زینب دختر امام جواد(ع)
د. امام جواد(ع)
سئوال 12- یکی از امامان معصوم که به کثرت اولاد مشهورهستند .......................... است؟
الف. امام رضا(ع)
ب. امام جواد(ع)
ج. امام علی(ع)
ب. امام کاظم(ع)
سئوال 13- به اتفاق مفسرین منظور از کوثر ............................... است که از زمره آنها حضرت معصومه(ع) می باشد؟
الف. خیر کثیر
ب. حضرت زهرا(س)
ج. چشمه جاری
د. کثرت نسل
سئوال 14- از فرزندان امام کاظم(ع) که در قیام علویان شرکت داشتند یکی ........................ به فرمانداری فارس و دیگری ............................ فرماندار اهواز شد؟
الف. ابراهیم – زید
ب. اسماعیل – زید
ج. زید – اسماعیل
د. زید – ابراهیم
سئوال 15- از امام جواد(ع) سوال شد: کدامیک از عموهایت بیشتر در حقت نیکی و محبت دارد. فرمود: ...............؟
الف. اسماعیل
ب. ابراهیم
ج. ابن طبا طبا
د. حسین
سئوال 16- حضرت معصومه(ع) در بین فواطم(فاطمه ها) از دختران امام کاظم(ع) به ......................... معروف است؟
الف. فاطمه اخری
ب. فاطمه کبری
ج. فاطمه صغری
د.فاطمه وسطی
سئوال 17- آستانه مبارکه فاطمه صغری مشهور به ........................ در طول قرون و اعصار مورد توجه خاص شیعیان شیفته و دلسوخته بوده است؟
الف. ستی فاطمه
ب. خواهر امام
ج. بی بی هیبت
د. حضرت معصومه(ع)
سئوال 18- ....................... از برادران حضرت معصومه(ع) بعد از شهادت ایشان به جهرم آمد؟
الف. ابراهیم بن موسی
ب. اسماعیل بن موسی
ج. عبدالله بن موسی
د. فضل بن موسی
سئوال 19- تعداد دختران امام کاظم(ع) بنا بر مستندات رجال حداقل ........................ بوده اند که سرآمد آنان ........................ بوده است؟
الف. 19 تن – بی بی هیبت
ب. 18 تن – ستی فاطمه
ج. 17 تن – خواهر امام
د. 18 تن – حضرت معصومه(ع)
سئوال 20- روایت "هر کس قبر فاطمه دختر موسی بن جعفر را آنگونه که شایسته است زیارت کند بهشت از آن اوست" از کیست؟
الف. امام رضا(ع)
ب. امام صادق(ع)
ج. امام جواد(ع)
د. امام کاظم(ع)