سایر


 

آئین‌نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

آئین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران

آئین‌نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به انضمام الحاقیات

آئين‌‌نامه طرح استاد مشاور

آئين‌نامه تشكيلات و شرح وظايف ستادها و ...

آئين‌نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي ويژه استعدادهاي درخشان