لیست خوابگاه‌ها


 
نام خوابگاه نوع خوابگاه آدرس خوابگاه شماره تمایس
خوابگاه شهید مدرس مجردی خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان حقوقی، تقاطع اصفهانی 77512865
خوابگاه خلوتي مجردی اتوبان كرج،پيكان شهر،بلوار پژوهش،دانشكده كشاورزي 48292148
خوابگاه شهيد باقري مجردی بلوار كشاورز،نرسيده به ميدان وليعصر، پشت بيمارستان ساسان، کوچه رویان 88953071
خوابگاه زعفرانيه مجردی خ ولنجك، انتهاي خيابان يازده شرقي 22413592-3
خوابگاه گلشن مجردی خ كارگرشمالي، كوچه شهريور، نبش خيابان هيئت، پلاك 36 88001885
خوابگاه شهيد خداپرست مجردی خ كارگر شمالي ، بين خ فرصت و نصرت، كوچه شهيد مستعلي، پلاك 17 66927301
خوابگاه شهيد حيدري مجردی خ انقلاب، تقاطع جمالزاده، كوچه شهيد خالقي، انتهاي كوچه 66926211
خوابگاه شهيد كامروا مجردی خ كارگر شمالي، خ گردآفريد، پلاك 16 66945232-3
خوابگاه زينبيه،فاطميه،قائم مجردی پرديس مركزي دانشگاه 88004432
خوابگاه جنبشي مجردی اتوبان كرج، پيكان شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزي 44580565
میرشفیعی مجردی اشرفی اصفهانی، نرسیده به پونک، بلوار خوش طینت 44485110
سماء دو مجردی بلوار کشاورز کوچه کبکائیان 88981250
سماء سه مجردی بلوار کشاورز، خیابان عبداله‌زاده 88992019
خوابگاه مدرس 1 متاهلی پرديس مركزي دانشگاه
خوابگاه دكتر موسي نژاد متاهلی اتوبان كرج بلوار پژوهش -دانشكده كشاورزي
خوابگاه نرگس 1 و 2 مجردی پرديس مركزی دانشگاه 82883750-2
خوابگاه کوثر پسران مجردی خيابان فاطمي غربي-نرسيده به سفارت پاكستان-پلاك 325 66945142
خوابگاه قدس 1،2،3 مجردی پردیس دانشگاه 82886284
خوابگاه ابراهیمی مجردی كارگر شمالي_بعد از پمپ بنزين_ كوچه شهريور پلاك 32 88010767
خوابگاه مومن مجردی كارگر شمالي-بعد از پمپ بنزين -كوچه شهريورپلاك 51 88029992
احمدی روشن مجردی اتوبان كرج بلوار پژوهش -دانشكده كشاورزي 44787568