لیست خوابگاه‌ها


 
نام خوابگاه نوع خوابگاه آدرس خوابگاه شماره تمایس
خوابگاه شهید مدرس مجردی خیابان انقلاب، پیچ شمیران، خیابان حقوقی، تقاطع اصفهانی 77512865
خوابگاه خلوتي مجردی اتوبان كرج،پيكان شهر،بلوار پژوهش،دانشكده كشاورزي 48292148
خوابگاه شهيد باقري مجردی بلوار كشاورز،نرسيده به ميدان وليعصر، پشت بيمارستان ساسان، کوچه رویان 88953071
خوابگاه زعفرانيه مجردی خ ولنجك، انتهاي خيابان يازده شرقي 22413592-3
خوابگاه گلشن مجردی خ كارگرشمالي، كوچه شهريور، نبش خيابان هيئت، پلاك 36 88001885
خوابگاه شهيد خداپرست مجردی خ كارگر شمالي ، بين خ فرصت و نصرت، كوچه شهيد مستعلي، پلاك 17 66927301
خوابگاه شهيد حيدري مجردی خ انقلاب، تقاطع جمالزاده، كوچه شهيد خالقي، انتهاي كوچه 66926211
خوابگاه شهيد كامروا مجردی خ كارگر شمالي، خ گردآفريد، پلاك 16 66945232-3
خوابگاه زينبيه،فاطميه،قائم مجردی پرديس مركزي دانشگاه 88004432
خوابگاه جنبشي مجردی اتوبان كرج، پيكان شهر، بلوار پژوهش، دانشكده كشاورزي 44580565
خوابگاه نور مجردی میدان فاطمی، خیابان جویبار، کوچه نوربخش 88803117
دلجویه مجردی فاطمی غربی، سیندخت جنوبی، کوچه فردوسی 66564035
شهید جلالوند مجردی میدان آزادی، ابتدای جاده مخصوص، بیمه پنجم، کوچه کیوان 44668670
فردوسی مجردی خیابان انقلاب، بعد از میدان فردوسی، خیابان شهید عباس موسوی، کوچه خواف 88347725
میرشفیعی مجردی اشرفی اصفهانی، نرسیده به پونک، بلوار خوش طینت 44485110
سماء یک مجردی کارگر شمالی، کارگر دوم 88028575
سماء دو مجردی بلوار کشاورز کوچه کبکائیان 88981250
سماء سه مجردی بلوار کشاورز، خیابان عبداله‌زاده 88992019
شمس مجردی خیابان سید جمال‌الدین اسدآبادی 88957247
دانش مجردی خیابان ولیعصر، کوچه دانش 88908871
خوابگاه هاي مدرس 1و 2و 3 متاهلی پرديس مركزي دانشگاه
خوابگاه دكتر موسي نژاد متاهلی اتوبان تهران كرج، بعد از ايستگاه پيكان‌شهر- بلوار پژوهش، داخل سايت دانشكده كشاورزي