فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
دستورالعمل اعطای وام ویژه دانشجویان دکتری دکتری 2
فرم انتخاب طرح پژوهشی برتر مشترک 2
فرم پيشهاد/ايده SBDC مشترک 3
فرم طرح جامع SBDC مشترک 1
فرم پيشرفت پروژه SBDC مشترک 1
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 1) مشترک 2
فرم پيشنهاد پروژه به مركز صنايع نوين ( فرم شماره 2) مشترک 2
فرم پرداخت به اعضاي تيم پژوهشي مشترک 0
فرم مربوط به تکمیل اطلاعات مشترک 4
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 8
نمونه قرارداد مشترک 3
فرم ارائه پیشنهاد مشترک 2
آئین‌نامه اجرایی مشترک 3
فرم داوري ايده پردازي دانشجويي در دانشگاه مشترک 1
فراخوان ايده پردازي دانشجويي در سال 1390 مشترک 0
فرم نمونه قرارداد داخلي بين دانشگاه و اعضاي هيات علمي هیات علمی 3