حساب کاربری مدرس


 

زمان ثبت نام، برای دریافت حساب کاربری اینترنت و ایمیل دانشجویان جدیدالورود از تاریخ 98/07/10 آغاز می‌گردد