گردهمایی‌های برگزار شده


 
سی‌امین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
سی‌امین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و نهمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و هشتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و هفتمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و ششمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و ششمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و پنجمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و پنجمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی | 94/03/24

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و چهارمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و چهارمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:
کارگروه 1: بررسی راهکارهای افزایش جذب دانشجویان کیفی
کارگروه 2: ایدهپردازی برای برنامه راهبردی دانشگاه

بیست و سومین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و سومین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی | 92/09/13

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و دومین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و دومین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی | 91/10/27

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

بیست و یکمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیست و یکمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:
کارگروه 1 :راهکارهای ارتقاء کیفیت تدریس
فایل‌های پاورپوینت ارائه شده: دکتر ملک | دکتر البدوی

بیستمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
بیستمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:

نوزدهمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی
نوزدهمین گردهمایی مدیران گروه‌های آموزشی |

خلاصه گزارش | گزارش تصویری
کارگروه‌ها:
کارگروه 1: بررسی راهکارهای ارتقای تراز دانشگاه در سطوح ملی و بین‌المللی
کارگروه 2: بررسی آموزش‌های آزاد ، پذیرش‌های غیرآزمونی و راهکارهای تنوع‌بخشی پذیرش دانشجو در دانشگاه
کارگروه 3: بررسی اطلاع‌رسانی و آموزش توجیهی مستمر مقررات آموزشی به مدیران گروه‌ها و مباحث مربوط به ترفیع و ارتقاء
کارگروه 4: دروس مدرسی و امور فرهنگی