پادپخش خبری


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی برای پوشش بیشتر رویدادهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت‌های دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس اقدام به تولید پادپخش (پادکست) پادکست خبری کرد.
در این پادپخش‌های خبری، گزیده‌ای از مهّم‌ترین رویدادهای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه طی هر هفته به صورت صوتی در پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت فرهنگی و اجتماعی، فواد؛ در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.
پادپخش، یکی از فناوری‌‌های تولید و نشر محتوای صوتی است که به وسیله آن می‌توان صدا را در شبکه اینترنت منتشر کرد.

آرشیو پادبخش خبری فواد
شماره تاریخ تعداد دریافت دریافت
پادپخش شماره 11 97/02/29 الی 97/03/03 9
پادپخش شماره 10 97/02/22 الی 97/02/29 3
پادپخش شماره 9 97/02/22 الی 97/02/29 2
پادپخش شماره 8 97/02/15 الی 97/02/22 3
پادپخش شماره 7 97/02/15 الی 97/02/22 2
پادپخش شماره 6 97/02/08 الی 97/02/15 2
پادپخش شماره 5 97/02/08 الی 97/02/15 2
پادپخش شماره 4 97/02/08 الی 97/02/15 2
پادپخش شماره 3 97/02/08 الی 97/02/15 2
پادپخش شماره 2 97/02/08 الی 97/02/15 3
پادپخش شماره 1 97/02/08 الی 97/02/15 3