متن کامل خبر


 
نشست علمی با عنوان:حق منع شکنجه در حقوق بین‌الملل

خلاصه خبر: در تاریخ1397/09/26 نشستی با عنوان «حق منع شکنجه در حقوق بین‌الملل» توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با حضور جناب دکتر اسلامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، جناب دکتر محسن عبداللهی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جناب دکتر محمد فرجی‌ها دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار شد.

 
در تاریخ 1397/09/26 نشستی با عنوان «حق منع شکنجه در حقوق بین‌الملل» توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس با حضور جناب دکتر اسلامی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، جناب دکتر محسن عبداللهی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جناب دکتر محمد فرجی‌ها دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در سالن علامه جعفری دانشکده علوم انسانی دانشگاه برگزار شد. 
ابتدا دکتر رضا اسلامی به «تبیین و بررسی ممنوعیت شکنجه در اسناد بین‌المللی» و «بررسی جایگاه این حق در قانون اساسی ایران (اصل 38) » و «آموزش نیروهای پلیس» در ارتباط با این حق پرداختند و به اهمیت الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه 1984 تأکید نمودند. 
سپس دکتر محسن عبداللهی در خصوص «جبران خسارت از قربانیان شکنجه و مسئله مسئولیت دولت و سران دولت‌ها» سخنانی را ایراد نمودند. ایشان مباحث خود را در دو محور قابلیت جبران خسارت قربانیان شکنجه در مورد سران و مقامات دولت‌ها و قابلیت جبران خسارت از سوی خود دولت‌ها، بیان نمودند.
در ادامه نشست، دکتر محمد فرجی‌ها به بررسی بحث شکنجه از منظر جنایی و تجربی پرداختند و از زاویه جامعه‌شناسی کیفری و پلیس به تبیین این موضوع پرداختند. بحث بر سر اینکه در ساختار و نظام پلیس چه شرایطی باعث رایج بودن پدیده شکنجه می‌شود و سپس به ارائه چند راهکار در این خصوص پرداختند. 
در پایان نشست، پس از دقایقی پذیرایی و استراحت از اساتید و مدعوین محترم، جلسه پرسش و پاسخ و تعامل دوجانبه از سوی دانشجویان حاضر و اساتید محترم صورت گرفت و یادبودی از سوی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس به آقایان اسلامی و عبداللهی اعطا شد.
 
8 دی 1397 / تعداد نمایش : 181