متن کامل خبر


 
اطلاعیه در خصوص دانشجویانی که طرح تحقیق آنان به تصویب رسیده است

خلاصه خبر:

قابل توجه دانشجویان دانشکده حقوق
دانشجویانی که طرح تحقیق آنان به تصویب رسیده است، جهت دریافت هزینه های رساله / پایان نامه خود در اسرع وقت به حوزه پژوهش دانشکده مراجعه نمایند.
شایان ذکر است هزینه رساله/ پایان نامه تا قبل از دفاع ، قابل پرداخت می باشد.
اداره پژوهش دانشکده حقوق

16 شهریور 1395 / تعداد نمایش : 745