متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: مریم انگوتی

خلاصه خبر:

  • عنوان: مطالعه تطبیقی ماهیت حقوقی و آثار قرارداد تولیدات دیداری شنیداری در حقوق ایران و آمریکا
  • ارائه‌کننده: مریم انگوتی
  • استاد راهنما: دکتر محمد باقر پارساپور
  • استاد ناظر خارجی: دکتر مهرزاد ابدالی
  • استاد ناظر داخلی: دکتر طیبه صاحب
  • نماینده گروه: دکتر طیبه صاحب
  • مکان: سالن شکویی
  • تاریخ: 1395/04/15
  • ساعت: 11
15 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1875