متن کامل خبر


 
نشست علمی «مفهوم قوانین موجد حق در داوری»

خلاصه خبر:

نشست علمی «مفهوم قوانین موجد حق در داوری» با حضور سخنرانان:

جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا

سرکار خانم لعیا جنیدی

جناب آقایهمایون رضایی نژاد

جناب آقای دکتر محمدباقر قربانوند

توسط انجمن علمی حقوق خصوصی با همکاری مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، در تاریخ 25/02/1395 در سالن دکتر میرحسنی در دانشکده علوم انسانی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار گردید.

26 خرداد 1395 / تعداد نمایش : 1432