متن کامل خبر


 
انتصاب جناب آقای دکترذگردی بعنوان استاد تلاشگر

خلاصه خبر: انتصاب جناب آقای دکترذگردی بعنوان استاد تلاشگر دانشگاه تربیت مدرس

22 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 8