حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر محمد اقدسی

سید حسام‌الدین ذگردی

معاون علمی دانشکده

سید حسام‌الدین ذگردی

مدیران گروه ها


گروه بازاریابی و تجارت الکترونیک

دکتر رضا  برادران کاظم‌زاده

دکتر رضا برادران کاظم‌زاده
گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری

دكتر امیر البدوی

دكتر امیر البدوی
گروه مهندسی فناوری اطلاعات

دكتر محمد مهدی سپهری

دكتر محمد مهدی سپهری
گروه مهندسی صنایع

دکتر نسیم نهاوندی

دکتر نسیم نهاوندی
گروه مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی