افراد


 

bullet هیات علمی

دكتر حسين سيفي

  • تلفن: 88220121-02188220212
  • دورنگار: 02188220121
  • پست الكترونيكي: seifi_ho@modares.ac.ir

دكتر محسن پارسامقدم

  • تلفن: 88220212-02188220121
  • دورنگار: 88220121
  • پست الكترونيكي: parsa@modares.ac.ir

دكتر محمدكاظم شيخ‌الاسلامي

  • تلفن: 88220212-02188220121
  • دورنگار: 02188220121
  • پست الكترونيكي: aleslam@modares.ac.ir

bullet کارشناسان ارشد مرکز طی 5 سال اخیر

دکتر علی کریمی مهندس حامد دلخوش دکتر ابراهیم خرم مهندس مرتضی یوسفیان دکتر مجتبی الیاسی
مهندس صادق امانی دکتر پیام تیمورزاده بابلی مهندس محسن هاشمی مهرداد عرب‌زاده مهندس حسین مومنی
مهندس لقمان حیدری مهندس حسین نقی مهندس سهیل تجربه کار مهندس خانم مرضیه کرمی مهندس وحید حکیمیان
مهندس محمدمهدی بامدادیان خانم مهندس غضنفری دکتر سعید سالارخیلی دکتر مجید روستایی