افراد


 bullet اعضای شورا

رييس مركز

 

 • نام: دکتر علی حاجی خانی
 •  تلفن: 82884614
 •  دورنگار: 82884615
 • پست الكترونیكی: ali.hajikhani@modares.ac.ir
 •  میدان اندیشه، ساختمان بنیان، طبقه سوم

معاون مركز

 

 • نام: محمد حسن زاده
 • تلفن: 82883678
 • دورنگار: 82884614
 • پست الكترونیكی: hasanzadeh@modares.ac.ir
 • اتاق: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، اتاق 315
اسامی اطلاعات
دکتر علی حاجی‌خانی پیاده‌سازی سیستم مدیریت روسازی در آزاد راه تهران- قم
دکتر محمد حسن‌زاده مطالعه و تدوین مدل تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری راه‌ها
دکتر رمضان‌علی فلاح‌رفیع مطالعه شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) برای راه‌های ایران
دکتر ابوالفضل شکوری دستورالعمل ارزیابی و بهبود مقاومت لغزندگی رویه راه‌های ایران
دکتر علیرضا صادق‌زاده‌قمصری شناسایی و نیازسنجی فناوری‌های نوین و مناسب در عملیات نگهداری راه‌ها
دکتر عیسی متقی‌زاده ارزیابی فنی ژئوتکستایل‌های اجرا شده در آزاد راه‌های استان تهران
دکتر کاووس روحی‌برندق دستورالعمل طرح ، اجرا و نگهداری روسازی بتنی
دکتر مرتضی شهبازی‌نیا راهنمایی مکان یابی طراحی و اجرای سیستم روشنایی در راههای کشور

bullet سایر همکاران

 • مسئول .امور مالی: علی اکبر حسینی زاده
 • مسئول دفتر: آزاده امراللهی