اخبار و رویدادها


 
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی برگزار می‌کند
سخنرانی علمی سبک زندگی دانشگاهیان
مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی با همکاری دانشکده علوم انسانی در آذرماه 95 اقدام به برگزاری کارگاه سبک زندگی دانشگاهیان، مبتنی بر قرآن و عترت می‌کند
30آبان1396
کارگاه روش پژوهش با نرم افزارهای اسلامی
کارگاه روش پژوهش با نرم‌افزارهای اسلامی در دانشکده علوم انسانی سالن میرحسنی برگزار می گردد
19مهر1395