طرح‌های اجرا شده


 
رديف عنوان طرح پژوهشي مجري سفارش دهنده
1 تاثیر عدم پایبندی دانشمندان به راه و رسم علم، بر اختلال در فعالیتهای علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکتر ابوتراب طالبی دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم
2 بررسی نقش حوزه های علمیه و سازمان روحانیت در توسعه فرهنگ دینی دکتر محمد سعیدی مهر موسسه علمی فرهنگی عرش پژوه
3 مدلها و سنجه های دینداری  در ایران دکتر علیرضا شجاعی زند سازمان تبلیغات-پژوهشکده حوزه و دانشگاه
4 تبیین آموزه های چالش برانگیز معاصر و ارزیابی تاثیر آن برای هویت دینی جوانان دکتر سید مهدی سجادی پژوهشکده باقرالعلوم
5 تبیین نقش نخنگان دانشگاهی در توسعه فرهنگ دینی دکتر سید مهدی سجادی موسسه علمی فرهنگی عرش پژوه
6 مطالعه تطبیقی جنبه های اخلاق حقوقی مالکیت فکری نوآوری بیوتکنولوژی دکتر محمود صادقی معاونت پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس
7 تبیین و نقد پیامدهای پلورالیسم دینی برای تعلیم و تربیت دینی حسین اسدی موسسه علمی فرهنگی عرش پژوه
8 بررسی عوامل موثر بر گسترش کالاهای فرهنگی در کشور دکتر یاوری پژوهشکده باقرالعلوم
9 بررسی رابطه اینترنت با هویت دینی مرتضی کریمی سازمان تبلیغات اسلامی
10 چشم انداز راهبردی به ادیان جدید ایران بهزاد حمیدیه سازمان تبلیغات اسلامی