معرفی


 

مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، در سال 1381 تاسیس شده است. این مرکز با استقرار در تهران و دانشگاه تربیت مدرس (تنها دانشگاه معتبر دولتی ویژه تحصیلات تکمیلی در کشور)، با 20 نفر عضو هیات علمی مستقر در مجموعه خود و 120 نفر هیات علمی همکار در گروه های آموزشی و پژوهشی و همچنین تعداد زیادی از دانشجویان دکتری و دانش آموختگان رشته های مرتبط، شبکه علمی بسیار مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای علمی و تحقیقاتی در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی در سطح ملی فراهم آورده است.

 • طرح تأسیس مركز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی وابسته به دانشگاه تربیت مدرس به منظور تحقق‌بخشی از وظایف پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و كمك به رفع نیازهای پژوهشی كشور در زمینه فرهنگ و اندیشه دینی صورت گرفته‌است.
 • حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس نبوی مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس طرح این مركز را پیشنهاد و در تاریخ 30/2/1380 به تصویب هیات رئیسه محترم دانشگاه رسید.
 • در تاریخ 26/8/80 طی حكمی از طرف ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دكتر سعید سمنانیان آقای دكتر محمود صادقی به عنوان مسئول مركز انتخاب و مركز رسماً كار خود را شروع كرد.
 • در تاریخ 25/10/80 با موافقت جناب آقای دكتر صادق آئینه‌وند رئیس محترم دانشكده علوم انسانی اتاق 312 در طبقه دوم ساختمان دانشكده در اختیار مركز قرار گرفت.
 • در تاریخ 10/10/80 با موافقت جناب آقای دكتر میرفضل‌ا... موسوی معاون محترم پژوهشی دانشگاه آقای مسعود سمیاری كارشناس دفتر پژوهش‌های كاربردی دانشگاه با حفظ پست اداری جهت پیگیری امور اداری و اجرایی به مركز انتقال یافت.
 • در تاریخ 30/10/80 به همت آقای دكتر موسوی اولین اعتبار مالی مركز به میزان مبلغ بیست میلیون ریال از ردیف‌های مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه جهت تجهیزات و خرید لوازم مورد نیاز مركز اختصاص یافت.
 • در تاریخ 23/11/80 به موجب پیشنهاد مسئول محترم مركز برای اولین بار آقایان دكتر سید مهدی سجادی و دكتر محمد سعیدی‌مهر مدیران محترم گروه‌های پژوهشی مركز معرفی و از طرف ریاست محترم دانشگاه احكام آنان صادر گردید.
 • از ابتدای سال 1381 مركز شروع به فعالیت‌های پژوهشی خود نمود و طی دو مرحله فراخوان طرح‌های تحقیقاتی مورد نیاز خود را اعلام كرد. فلذا با همكاری مدیر كل محترم دفتر برنامه‌ریزی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق شد اولین پروژه تحقیقاتی خود را به مرحله انعقاد قرارداد پژوهشی برساند.
 • در تاریخ 26/7/82 اساسنامه مركز در شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب نهایی رسید و در تاریخ 10/9/82 اساسنامه مركز در شورای دانشگاه مطرح و به تصویب رسید.
 • در تاریخ 5/11/82 طی احكام جداگانه‌ای از طرف ریاست محترم دانشگاه مسئول و مدیران گروه‌های پژوهشی مركز برای مدت دو سال دیگر ابقاء گردیدند. در تاریخ 2/3/83 هیأت امنای دانشگاه با ایجاد مرکز مطالعات فرهنگ و اندیشه دینی موافقت نمود.
 • به موجب پیشنهاد مسئول محترم مركز در تاریخ 13/12/82 طی احكام جداگانه‌ای از طرف ریاست محترم دانشگاه برای اولین بار اعضای محترم شورای پژوهشی مركز طبق اساسنامه آن معرفی و برگزیده شدند و مرکز در تاریخ 13/10/83 موفق به کسب موافقت اصولی و در تاریخ 24/9/86 موفق به کسب موافقت قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید.

ماموریت های مرکز :

 1. بررسي و شناسايي نيازها و اولويت هاي كشور در عرصه فرهنگ، انديشه و رفتار ديني؛
 2. انجام طرح هاي پژوهشي مورد نياز كشور در زمينه فرهنگ، انديشه و رفتار ديني با بهره‌گيري مطلوب از امكانات علمي، پژوهشي دانشگاه؛
 3. ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه فرهنگ و انديشه ديني به سازمانها و نهادهاي بخش عمومي و خصوصي؛
 4. برقراري ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و مجامع علمي و پژوهشي داخل و خارج از كشور در چارچوب مقررات و ضوابط؛
 5. برقراري ارتباط مطلوب و هماهنگ با پژوهش گران، متخصصان و انديشمندان در مراكز علمي و پژوهشي كشور (اعم از دانشگاه و حوزه) و فراهم نمودن امكانات لازم جهت تحقق هدف مركز؛
 6. ايجاد حلقه‌هاي مباحثه و گفتگو ميان انديشمندان و صاحب نظران و برگزاري نشست‌ها و همايش هاي علمي در سطوح داخلي و بين‌المللي؛
 7. انتشار نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شده به صورت مجله علمي، كتاب، ديسكت، سايت و نظاير آن در چهارچوب قوانين و مقررات؛
 8. برگزاري كارگاه ها و دوره هاي آموزشي و پژوهشي كوتاه‌مدت به منظور تربيت نيروهاي متخصص در زمينه فرهنگ و انديشه ديني.

bullet هدف

هدف مرکز تحقیق در زمینه های مختلف مرتبط با فرهنگ و اندیشه دینی می باشد.

bullet وظایف

 1. بررسی و شناسایی نیازها و اولویت های کشور در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی
 2. انجام طرحهای پژوهشی مورد نیاز کشور در زمینه فرهنگ و اندیشه و رفتار دینی با بهره گیری مطلوب از امکانات علمی، پژوهشی دانشگاه
 3. ارایه خدمات مشاوره علمی در در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی به سازمانها و نهادهای بخش عمومی و خصوصی
 4. برقراری ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و مجامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور در چارچوب مقررات و ضوابط
 5. برقراری ارتباط مطلوب و هماهنگ با پژوهشگران، اندیشمندان و متخصصان در مراکز علمی و پژوهشی کشور( اعم از دانشگاه و حوزه) و فراهم نمودن امکانات لازم جهت تحقق هدف مرکز
 6. یجاد حلقه های مباحثه و گفت و گو میان اندیشمندان و صاحبنظران و برگزاری نشستها و همایشهای علمی در سطوح داخلی و بین المللی
 7. انتشار نتایج تحقیق و مطالعات انجام شده به صورت مجله علمی، کتاب و دیسکت و نظایر آن در چارچوب قوانین و مقررات
 8. برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت به منظور تربیت نیروهای متخصص در عرصه فرهنگ و اندیشه دینی