انتشارات


 

bulletلیست کتاب‌ها

ردیف عنوان کتاب نویسنده/مترجم
1 اصول عملکرد، طراحی و اجرای روسازی‌های بلوکی بتنی نویسندگان: دکتر ابوالفضل حسنی، مهندس علی جمشیدی
2 بررسی و مقایسه فنی و اقتصادی رویه‌های بتنی و آسفالتی نویسنده: دکتر ابوالفضل حسنی
3 طرح هندسی راه‌ها و خیابان‌ها نویسنده: دکتر محمود صفارزاده
4 روش‌های پیشرفته طراحی روسازی راه نویسندگان: دکتر امیر کاووسی، دکتر علی خدایی