معرفی


 

این مرکز به‌منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید علمی و پژوهشی و استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی، آزمایشگاهی این دانشگاه و برای رفع نیازهای تحقیقاتی وزارت راه و ترابری در زمینه‌های مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی با ارکان اصلی شامل هیئت امناء، رئیس مركز و شورای پژوهشی مورخ 22 آبان 1385 به ریاست دکتر ابوالفضل حسنی تأسیس شد. در حال حاضر ریاست مركز بر عهده دكتر امیر كاووسی می‌باشد.

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • همكاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی كشور به‌منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌های پژوهشی مركز
 • و ...

از جمله چشم اندازهای مركز می‌باشد. همچنین برخی از اهداف مركز به قرار زیر می‌باشد:

 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
 • برگزاری همایش‌های علمی و بین المللی
 • ارائه مشاوره به كلیه واحدهای صنعتی و پژوهشی
 • همكاری در انجام پروژه‌های دانشجویی در راستای اهداف مركز
 • انجام طرح‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست کشور
 • و ...

bullet تاریخچه

امروزه تحقيق و پژوهش لازمه هرگونه برنامه توسعه اقتصادی – اجتماعی است، به‌طوريكه در جهان امروز توسعه خود اتكا در درازمدت با گسترش تحقيقات امكان پذيراست. به‌دست آوردن دانش و يافتن شيوه هاي علمی، جز در سايه آموزش و پژوهش نمی‌تواند تحقق يابد.
ساخت، حفاظت، مرمت و نگهداری از كليه وسايل و اجزای حمل و نقل در راه‌سازی و راهداری جاده‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر وفرودگاه‌ها بايد بيش از پیش مدنظر قرار گیرند و در اين راه می‌بايست تحقيق، مطالعه، استفاده از دانش و تكنولو‍ژی و تجربه‌های سازگار و كارآمد مورد توجه و عمل جدی قرارگيرد. ارتقاء سطح دانش جامعه مهندسين راه و فرودگاه و انجام پروژه‌های مطالعاتی، تحقيقاتی و كاربردی مورد نياز وزارت راه و ترابری و سازمان‌های تحت پوشش و ظرفيت سازی در وزارت راه و ترابری به منظور جلوگيری از دوباره كاری و هدفمند كردن پژوهش در دانشگاه‌های كشور نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا این مرکز به‌منظور ايجاد ظرفيت‌های جديد علمی و پژوهشی و استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی، آزمايشگاهی این دانشگاه و برای رفع نيازهای تحقيقاتی وزارت راه و ترابری در زمينه‌های مديريت تعمير و نگهداری روسازی با ارکان اصلی شامل هيئت امناء، رئيس مركز و شورای پژوهشی مورخ 22 آبان 1385 به ریاست دکتر ابوالفضل حسنی تأسیس شد. در حال حاضر رياست مركز بر عهده دكتر امير كاووسی می‌باشد.

bullet چشم انداز

 • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی
 • همكاری پژوهشی با مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی كشور به‌منظور ارتقای كیفیت فعالیت‌های پژوهشی این مركز در برنامه‌های مطالعاتی خود به برنامه‌ریزی نگهداری روسازی راه‌های كشور در درازمدت خواهد‌ پرداخت، که نگهداری شریان‌های ارتباطی نظیر راه، فرودگاه، راه‌آهن و بنادر اهداف زیر را می‌تواند دربرداشته باشد:
  • حفظ و حراست از سرمایه‌گذاری‌های كلان گذشته
  • تسهیل تردد وسائط نقلیه وامكان ایجاد شرایط مستمر تردد
  • تامین ایمنی عبور و مرور
  • كاهش زمان سفر و رسیدن به موقع تردد‌كنندگان به مقصد
  • كاهش استهلاك وسائط نقلیه

bullet ماموریت

 • انجام پروژه‌های توسعه‌ای و کاربردی و استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌ها و توانایی‌های موجود در دانشگاه‌ها برای رفع نیازهای پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و درنهایت استفاده از امکانات و منابع مالی دستگاه‌های اجرایی
 • توسعه دانش و پژوهش در زمینه روسازی راه، فرودگاه، راه آهن و بنادر
 • انجام طرح‌های پژوهشی و كاربردی، اجرایی، بنیادی و توسعه ای در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی راه‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و بنادر
 • انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در زمینه مدیریت تعمیر و نگهداری روسازی راه‌ها، فرودگاه‌ها، راه آهن و بنادر
 • انجام فعالیت‌های ضروری به منظور بكارگیری نتایج پژوهش‌های انجام شده در سطح كشور
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط
 • برگزاری همایش‌های علمی و بین المللی
 • ارائه مشاوره به كلیه واحدهای صنعتی و پژوهشی
 • همكاری در انجام پروژه‌های دانشجویی در راستای اهداف مركز
 • انجام طرح‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای مورد نیاز سازمان حفاظت محیط زیست کشور

bulletنمودار سازمانی

access deny [55]