اخبار و رویدادها


 
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌شود
26مهر1396
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه
برگزاری کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری
26مهر1396
نخستین ایده شو زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند:
نخستین ایده شو زیست فناوری
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری نخستین ایده شو زیست فناوری را در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، نفت، علوم پایه، منابع طبیعی، مهندسی شیمی را برگزار می‌کند.
24مهر1396
فراخوان شرکت در فن بازار زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری فن بازار زیست فناوری در روز زیست فناوری در هفته پژوهش می‌کند.
22شهریور1396
دهمین فراخوان جایزه بزرگ بیوتکنولوژی
دهمین جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‏‌گردد
4مرداد1396