اخبار و رویدادها


 
برگزاری پنجمین نشست از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، اقتصاد و کارآفرینی
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری در نظر دارد در تاریخ 8 اسفند ماه سال 96 پنجمین نشست از سلسله نشست های اخلاق، حقوق، اقتصاد و کارآفرینی را در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.
6اسفند1396
کارگاه آموزشی از فاژ تا داروهای پیتیدی
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری کارگاه آموزشی از فاژ تا داروهای پیتیدی را برگزار می‌کند
20آذر1396
کارگاه آموزش مقدماتی SPSS
برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی SPSS
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌کند
19آذر1396
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
برگزاری دومین نشست از سلسله نشست های حقوق، اخلاق و ایمنی زیستی
دومین نشست از سلسله نشست های حقوق، اخلاق و ایمنی زیستی توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.
5آذر1396
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند:
نشست‌ حقوق و اخلاق زیستی با عنوان موجودات تراریخته
اولین نشست از سلسله نشست‌های حقوق و اخلاق زیستی با عنوان موجودات تراریخته در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود
10آبان1396
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان
کارگاه آموزش زبان برنامه نویسی R برای زیست شناسان توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌شود
26مهر1396
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند
کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه
برگزاری کارگاه آموزش کاربردی EndNote برای مقاله نویسی و پایان نامه توسط مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری
26مهر1396
نخستین پندار نمای زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری برگزار می‌کند:
نخستین پندار نمای زیست فناوری
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری نخستین پندارنمای زیست فناوری را در حوزه‌های پزشکی، کشاورزی، نفت، علوم پایه، منابع طبیعی، مهندسی شیمی را برگزار می‌کند.
24مهر1396
فراخوان شرکت در فن بازار زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مرکز تحقیقات و توسعه زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس اقدام به برگزاری فن بازار زیست فناوری در روز زیست فناوری در هفته پژوهش می‌کند.
22شهریور1396
دهمین فراخوان جایزه بزرگ بیوتکنولوژی
دهمین جایزه بزرگ بیوتکنولوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‏‌گردد
4مرداد1396