ارتباط با ما


 

آدرس

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، مركز مطالعات آفريقا. صندوق پستي : 338-14155

تلفن

9-88630028

دورنگار

88005079

پست الكترونيك

 
access deny [55]